blob.png

blob.png

(员工活动图一)

1488417992209718.jpg

(员工活动图二)

1499390923816209.jpg

(员工活动图三)

blob.png

(员工活动图四)

blob.png

(员工活动图五)

图片关键词

(军曼农场篝火晚会)

图片关键词

(公司举办篝火晚会,大家围着篝火唱着、跳着······真希望时间永远在这一刻停留!!)